Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak overlegt de orthodontist met u of een orthodontische behandeling nodig is en of deze direct kan starten. Zo ja, dan maken we een afspraak voor een uitgebreid onderzoek door de orthodontist. Het kan ook zijn dat we nog moeten wachten omdat er bijvoorbeeld tanden nog gewisseld moet worden. In dat geval zullen we uw zoon of dochter over een bepaalde tijd opnieuw oproepen.

Wanneer wordt besloten over te gaan tot behandeling door de orthodontist, maken we een afspraak voor een uitgebreid onderzoek. Dit bestaat onder andere uit het maken van afdrukken van het gebit en het maken van röntgenfoto’s en lichtfoto's. Hierna maakt de orthodontist een behandelplan en bespreekt dit met u (en uw zoon/dochter) tijdens de planbespreking.

Tijdens de behandeling door de orthodontist zijn de controles ongeveer 1x in de zes weken.
Elke controle afspraak duurt een kwartier.

Eerste afspraak