Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak overlegt de orthodontiste met u of een orthodontische behandeling nodig is en of deze direct kan starten. Zo ja, dan maken we een afspraak voor een uitgebreid onderzoek. Het kan ook zijn dat we nog moeten wachten omdat er bijvoorbeeld nog gewisseld moet worden. Dan zullen we uw zoon of dochter over een bepaalde tijd opnieuw oproepen.

Wanneer wordt besloten tot behandeling, wordt een afspraak gemaakt voor een uitgebreid onderzoek. Dit bestaat onder andere uit het maken van afdrukken van het gebit en het maken van röntgenfoto’s en lichtfoto's. Hierna maakt de orthodontist een behandelplan en bespreekt dit met u (en uw zoon/dochter) tijdens de planbespreking.

Tijdens de orthodontische behandeling zijn de controles ongeveer 1x in de zes weken.
Elke controle afspraak duurt een kwartier.

Eerste afspraak